Xếp hạng đại học Nhật Bản năm 2022, Đại học Tohoku đứng vị trí thứ nhất

Article

Xếp hạng đại học Nhật Bản năm 2022, Đại học Tohoku đứng vị trí thứ nhất


Xếp hạng đại học Nhật Bản năm 2022, Đại học Tohoku đứng vị trí thứ nhất

Xếp hạng đại học Nhật Bản năm 2022, Đại học Tohoku đứng vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai là đại học Tokyo, thứ ba là ĐH Osaka

https://www.timeshighereducation.com/rankings/japan-university/2022#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats