News

Japan Inc. được yêu cầu tiết lộ chênh lệch lương theo giới, thủ tướng Kishida nói

Japan Inc. được yêu cầu tiết lộ chênh lệch lương theo giới, thủ tướng Kishida nói

Japan Inc. được yêu cầu tiết lộ chênh lệch lương theo giới, thủ tướng Kishida nói

Read more...
13 phụ nữ được bồi thường thiệt hại vì gian lận thi cử của trường Y Tokyo

13 phụ nữ được bồi thường thiệt hại vì gian lận thi cử của trường Y Tokyo

13 phụ nữ được bồi thường thiệt hại vì gian lận thi cử của trường Y Tokyo

Read more...
Tưởng nhớ Mineta như một người Mỹ gốc Nhật không ích kỷ

Tưởng nhớ Mineta như một người Mỹ gốc Nhật không ích kỷ

Tưởng nhớ Mineta như một người Mỹ gốc Nhật không ích kỷ

Read more...
Nhật Bản chứng kiến ​​các cuộc tham vấn về bạo lực gia đình kỷ lục trong bối cảnh đại dịch

Nhật Bản chứng kiến ​​các cuộc tham vấn về bạo lực gia đình kỷ lục trong bối cảnh đại dịch

Nhật Bản chứng kiến ​​các cuộc tham vấn về bạo lực gia đình kỷ lục trong bối cảnh đại dịch

Read more...
Nhật Bản lên tới 20 tril. đồng Yên viện trợ để thúc đẩy đầu tư xanh: Thủ tướng Kishida

Nhật Bản lên tới 20 tril. đồng Yên viện trợ để thúc đẩy đầu tư xanh: Thủ tướng Kishida

Nhật Bản lên tới 20 tril. đồng Yên viện trợ để thúc đẩy đầu tư xanh: Thủ tướng Kishida

Read more...
Quan chức cấp cao của Bộ Nhật Bản bị bắt vì cáo buộc hành hung trên tàu

Quan chức cấp cao của Bộ Nhật Bản bị bắt vì cáo buộc hành hung trên tàu

Quan chức cấp cao của Bộ Nhật Bản bị bắt vì cáo buộc hành hung trên tàu

Read more...