News

Nữ trọng tài người Nhật đầu tiên tại World Cup 2022

Nữ trọng tài người Nhật đầu tiên tại World Cup 2022

Nữ trọng tài người Nhật đầu tiên tại World Cup 2022

Read more...
Nhật Bản đứng đầu bảng xếp hạng du lịch thế giới bất chấp các hạn chế COVID-19

Nhật Bản đứng đầu bảng xếp hạng du lịch thế giới bất chấp các hạn chế COVID-19

Nhật Bản đứng đầu bảng xếp hạng du lịch thế giới bất chấp các hạn chế COVID-19

Read more...
Đại sứ Australia: Hỗ trợ ĐBSCL chuyển sang nền kinh tế phát thải thấp

Đại sứ Australia: Hỗ trợ ĐBSCL chuyển sang nền kinh tế phát thải thấp

Đại sứ Australia: Hỗ trợ ĐBSCL chuyển sang nền kinh tế phát thải thấp

Read more...
Tăng lương tại các công ty lớn của Nhật Bản trung bình là 2,27%, Hiệp hội doanh nghiệp lớn cho biết

Tăng lương tại các công ty lớn của Nhật Bản trung bình là 2,27%, Hiệp hội doanh nghiệp lớn cho …

Tăng lương tại các công ty lớn của Nhật Bản trung bình là 2,27%, Hiệp hội doanh nghiệp lớn cho biết

Read more...
Japan Inc. được yêu cầu tiết lộ chênh lệch lương theo giới, thủ tướng Kishida nói

Japan Inc. được yêu cầu tiết lộ chênh lệch lương theo giới, thủ tướng Kishida nói

Japan Inc. được yêu cầu tiết lộ chênh lệch lương theo giới, thủ tướng Kishida nói

Read more...
13 phụ nữ được bồi thường thiệt hại vì gian lận thi cử của trường Y Tokyo

13 phụ nữ được bồi thường thiệt hại vì gian lận thi cử của trường Y Tokyo

13 phụ nữ được bồi thường thiệt hại vì gian lận thi cử của trường Y Tokyo

Read more...