News

Chàng trai Việt phát triển drone làm nông nghiệp 4.0

Chàng trai Việt phát triển drone làm nông nghiệp 4.0

Chàng trai Việt phát triển drone làm nông nghiệp 4.0

Read more...
Lần đầu tiên, một trường đại học ở TPHCM đã có những du học sinh quốc tế đến học ngành y khoa

Lần đầu tiên, một trường đại học ở TPHCM đã có những du học sinh quốc tế đến học ngành …

Lần đầu tiên, một trường đại học ở TPHCM đã có những du học sinh quốc tế đến học ngành y khoa

Read more...
[Ban Cống hiến xã hội JCCH] Tài trợ cho Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật dành cho học sinh THCS-THPT

[Ban Cống hiến xã hội JCCH] Tài trợ cho Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật dành cho học sinh THCS-THPT

[Ban Cống hiến xã hội JCCH] Tài trợ cho Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật dành cho học sinh THCS-THPT

Read more...
Phòng thương mại và công nghiệp Nhật Bản TP HCM tổ chức đại hội thường niên lần 29

Phòng thương mại và công nghiệp Nhật Bản TP HCM tổ chức đại hội thường niên lần 29

Phòng thương mại và công nghiệp Nhật Bản TP HCM tổ chức đại hội thường niên lần 29

Read more...
Tỉnh Nagasaki trợ cấp cho du học sinh tự túc gặp khó khăn vì COVID-19

Tỉnh Nagasaki trợ cấp cho du học sinh tự túc gặp khó khăn vì COVID-19

Tỉnh Nagasaki trợ cấp cho du học sinh tự túc gặp khó khăn vì COVID-19

Read more...
HTX nông nghiệp JA Nagasaki hỗ trợ 1.000 cây rau diếp cho DHS

HTX nông nghiệp JA Nagasaki hỗ trợ 1.000 cây rau diếp cho DHS

HTX nông nghiệp JA Nagasaki hỗ trợ 1.000 cây rau diếp cho DHS

Read more...