News

[Ban Cống hiến xã hội JCCH] Tài trợ cho Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật dành cho học sinh THCS-THPT

[Ban Cống hiến xã hội JCCH] Tài trợ cho Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật dành cho học sinh THCS-THPT

[Ban Cống hiến xã hội JCCH] Tài trợ cho Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật dành cho học sinh THCS-THPT

Read more...
Phòng thương mại và công nghiệp Nhật Bản TP HCM tổ chức đại hội thường niên lần 29

Phòng thương mại và công nghiệp Nhật Bản TP HCM tổ chức đại hội thường niên lần 29

Phòng thương mại và công nghiệp Nhật Bản TP HCM tổ chức đại hội thường niên lần 29

Read more...
Tỉnh Nagasaki trợ cấp cho du học sinh tự túc gặp khó khăn vì COVID-19

Tỉnh Nagasaki trợ cấp cho du học sinh tự túc gặp khó khăn vì COVID-19

Tỉnh Nagasaki trợ cấp cho du học sinh tự túc gặp khó khăn vì COVID-19

Read more...
HTX nông nghiệp JA Nagasaki hỗ trợ 1.000 cây rau diếp cho DHS

HTX nông nghiệp JA Nagasaki hỗ trợ 1.000 cây rau diếp cho DHS

HTX nông nghiệp JA Nagasaki hỗ trợ 1.000 cây rau diếp cho DHS

Read more...
VTHR và Trường Nhật ngữ TCJ bàn hợp tác

VTHR và Trường Nhật ngữ TCJ bàn hợp tác

VTHR và Trường Nhật ngữ TCJ bàn hợp tác

Read more...
Quán cà phê chỉ dành cho những cây bút chạy deadline

Quán cà phê chỉ dành cho những cây bút chạy deadline

Quán cà phê chỉ dành cho những cây bút chạy deadline

Read more...