News

Thành tỷ phú ở tuổi 87

Thành tỷ phú ở tuổi 87

Thành tỷ phú ở tuổi 87

Read more...
Công nhân tại chuỗi cửa hàng ăn nhanh Nhật Bản Sukiya tử vong khi đang làm việc một mình

Công nhân tại chuỗi cửa hàng ăn nhanh Nhật Bản Sukiya tử vong khi đang làm việc một mình

Công nhân tại chuỗi cửa hàng ăn nhanh Nhật Bản Sukiya tử vong khi đang làm việc một mình

Read more...
Người Mỹ sinh ra ở Nhật Bản đệ đơn kiện chống lại lệnh cấm mang hai quốc tịch của Nhật Bản

Người Mỹ sinh ra ở Nhật Bản đệ đơn kiện chống lại lệnh cấm mang hai quốc tịch của Nhật …

Người Mỹ sinh ra ở Nhật Bản đệ đơn kiện chống lại lệnh cấm mang hai quốc tịch của Nhật Bản

Read more...
Nhật Bản cải cách hệ thống lao động lạc hậu dựa trên

Nhật Bản cải cách hệ thống lao động lạc hậu dựa trên "vai trò" giới

Nhật Bản cải cách hệ thống lao động lạc hậu dựa trên "vai trò" giới

Read more...
Tokyo cho phép người nước ngoài làm nghề làm đẹp, đứng đầu Nhật Bản

Tokyo cho phép người nước ngoài làm nghề làm đẹp, đứng đầu Nhật Bản

Tokyo cho phép người nước ngoài làm nghề làm đẹp, đứng đầu Nhật Bản

Read more...
Tỉ lệ sinh của Nhật Bản thấp kỷ lục 811.000 trẻ sơ sinh vào năm 2021

Tỉ lệ sinh của Nhật Bản thấp kỷ lục 811.000 trẻ sơ sinh vào năm 2021

Tỉ lệ sinh của Nhật Bản thấp kỷ lục 811.000 trẻ sơ sinh vào năm 2021

Read more...