News

Nhật Bản cải cách hệ thống lao động lạc hậu dựa trên

Nhật Bản cải cách hệ thống lao động lạc hậu dựa trên "vai trò" giới

Nhật Bản cải cách hệ thống lao động lạc hậu dựa trên "vai trò" giới

Read more...
Tokyo cho phép người nước ngoài làm nghề làm đẹp, đứng đầu Nhật Bản

Tokyo cho phép người nước ngoài làm nghề làm đẹp, đứng đầu Nhật Bản

Tokyo cho phép người nước ngoài làm nghề làm đẹp, đứng đầu Nhật Bản

Read more...
Tỉ lệ sinh của Nhật Bản thấp kỷ lục 811.000 trẻ sơ sinh vào năm 2021

Tỉ lệ sinh của Nhật Bản thấp kỷ lục 811.000 trẻ sơ sinh vào năm 2021

Tỉ lệ sinh của Nhật Bản thấp kỷ lục 811.000 trẻ sơ sinh vào năm 2021

Read more...
Cụ Horie, 83 tuổi, người Nhật Bản, trở thành người cao tuổi nhất để chèo thuyền một mình không ngừng qua Thái Bình Dương

Cụ Horie, 83 tuổi, người Nhật Bản, trở thành người cao tuổi nhất để chèo thuyền một mình không ngừng …

Cụ Horie, 83 tuổi, người Nhật Bản, trở thành người cao tuổi nhất để chèo thuyền một mình không ngừng qua Thái Bình Dương

Read more...
Nhật Bản cấm một cơ quan trung gian giới thiệu thực tập sinh nước ngoài

Nhật Bản cấm một cơ quan trung gian giới thiệu thực tập sinh nước ngoài

Nhật Bản cấm một cơ quan trung gian giới thiệu thực tập sinh nước ngoài

Read more...
Hitachi nới lỏng hướng dẫn về khẩu trang tại nơi làm việc

Hitachi nới lỏng hướng dẫn về khẩu trang tại nơi làm việc

Hitachi nới lỏng hướng dẫn về khẩu trang tại nơi làm việc

Read more...