News

Hợp tác nguồn nhân lưc Việt Nam Nhật Bản theo phương pháp mới: công khai, minh bạch

Hợp tác nguồn nhân lưc Việt Nam Nhật Bản theo phương pháp mới: công khai, minh bạch

Hợp tác nguồn nhân lưc Việt Nam Nhật Bản theo phương pháp mới: công khai, minh bạch

Read more...
SpaceX đưa 4 phi hành gia về nhà, sau đó phóng 53 vệ tinh

SpaceX đưa 4 phi hành gia về nhà, sau đó phóng 53 vệ tinh

SpaceX đưa 4 phi hành gia về nhà, sau đó phóng 53 vệ tinh

Read more...
Chuỗi Yoshinoya từ chối cho sinh viên ngoại tham dự sự kiện tuyển dụng

Chuỗi Yoshinoya từ chối cho sinh viên ngoại tham dự sự kiện tuyển dụng

Chuỗi Yoshinoya từ chối cho sinh viên "ngoại" tham dự sự kiện tuyển dụng

Read more...
TLSQ HQ TẠI TP. HCM TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN (phòng Kinh Tế)

TLSQ HQ TẠI TP. HCM TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN (phòng Kinh Tế)

TLSQ HQ TẠI TP. HCM TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN (phòng Kinh Tế)

Read more...
Người Việt đầu tiên giành học bổng ngành nhân sự của chính phủ Mỹ

Người Việt đầu tiên giành học bổng ngành nhân sự của chính phủ Mỹ

Người Việt đầu tiên giành học bổng ngành nhân sự của chính phủ Mỹ

Read more...
Dân số trẻ em Nhật Bản giảm năm thứ 41, thấp kỷ lục trong bối cảnh đại dịch

Dân số trẻ em Nhật Bản giảm năm thứ 41, thấp kỷ lục trong bối cảnh đại dịch

Dân số trẻ em Nhật Bản giảm năm thứ 41, thấp kỷ lục trong bối cảnh đại dịch

Read more...