News

Buổi làm việc giữa VTHR và Coto Japanese Academy bàn hợp tác đào tạo

Buổi làm việc giữa VTHR và Coto Japanese Academy bàn hợp tác đào tạo

Buổi làm việc giữa VTHR và Coto Japanese Academy bàn hợp tác đào tạo

Read more...
Bún bò được đưa vào thực đơn các trường ở thành phố Saijo

Bún bò được đưa vào thực đơn các trường ở thành phố Saijo

Bún bò được đưa vào thực đơn các trường ở thành phố Saijo

Read more...
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ, thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ, thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và …

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ, thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc

Read more...
Nhật Bản sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch vào tháng 6

Nhật Bản sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch vào tháng 6

Nhật Bản sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch vào tháng 6

Read more...
Hợp tác nguồn nhân lưc Việt Nam Nhật Bản theo phương pháp mới: công khai, minh bạch

Hợp tác nguồn nhân lưc Việt Nam Nhật Bản theo phương pháp mới: công khai, minh bạch

Hợp tác nguồn nhân lưc Việt Nam Nhật Bản theo phương pháp mới: công khai, minh bạch

Read more...
SpaceX đưa 4 phi hành gia về nhà, sau đó phóng 53 vệ tinh

SpaceX đưa 4 phi hành gia về nhà, sau đó phóng 53 vệ tinh

SpaceX đưa 4 phi hành gia về nhà, sau đó phóng 53 vệ tinh

Read more...