News

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Read more...
Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 26 được tổ chức vào ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2022

Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 26 được tổ chức vào ngày 20 và 21 tháng 5 năm …

Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 26 được tổ chức vào ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2022

Read more...
Nhật Bản yêu cầu các công ty niêm yết tiết lộ tỷ lệ nữ quản lý

Nhật Bản yêu cầu các công ty niêm yết tiết lộ tỷ lệ nữ quản lý

Nhật Bản yêu cầu các công ty niêm yết tiết lộ tỷ lệ nữ quản lý

Read more...
Nhật Bản nghiên cứu các chương trình phát triển nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn, pin

Nhật Bản nghiên cứu các chương trình phát triển nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn, pin

Nhật Bản nghiên cứu các chương trình phát triển nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn, pin

Read more...
Mối quan hệ hữu nghị Việt –Nhật đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất

Mối quan hệ hữu nghị Việt –Nhật đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất

Mối quan hệ hữu nghị Việt –Nhật đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất

Read more...
Thủ tướng Nhật Bản khẳng định mở rộng tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng, du học sinh Việt Nam sang Nhật; hỗ trợ cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định mở rộng tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng, du học sinh Việt Nam …

Read more...